Brand: Heineken (12/2014)

2015-07-27
- Chiến lược: Chúng tôi đã tạo ra nội dung về những hoạt động giải trí, cuộc thi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện để kêu gọi mọi người tham gia event.
 
- Thực hiện: Chúng tôi đã đưa ra 3 chiến dịch với những nội dung như: “Heineken Coutdown 2015 hứa hẹn sẽ tràn ngập trong âm nhạc và sắc màu rực rỡ!!!
 
- Kết quả: Vượt 30,8% KPI về số lượng chia sẻ và 20% số lượng người tham gia event online.
 
- Story: