Brand: Pepsi (12/2014)

2015-07-27
- Chiến lược: Sau khi phân tích insight người tiêu dung, chúng tôi tạo ra cảm hứng cho giới trẻ năng động bằng clip “Cách "hô biến" vỏ chai thủy tinh thành "nhạc cụ" cực kool, bạn đã thử chưa?”
 
- Kết quả: Vượt 47,6% KPI về số lượng chia sẻ.
 
- Story: