Brand: Schneider Electronic

2015-07-27
Thách thức:
 
- “Khoanh vùng” đối tượng mục tiêu khá nhỏ: Chỉ là nam cư dân mạng có khả năng thiết kế và sáng tạo ý tưởng
 
- “Lộ trình” của cuộc thi có nhiều điểm khiến người dùng thấy “bất tiện”, do đó việc chuyển đổi khó khả thi: người dùng không thể trực tiếp gửi thành phẩm ở trang Landing page mà phải dùng địa chỉ mail để gửi.
 
Chiến lược:
 
Tạo nội dung hài hước và dễ chia sẻ, ví dụ: Tạo bài viết với tiêu đề “bạn sẽ làm gì khi mất điện?”, sau đó khéo léo “lồng” thông điệp vào bài. 
 
Cách thức tiến hành:
 
Tạo bài viết để viral trên Tin8.co và “đẩy” bài viết viral trên 8share
 
 
Kết quả:
 
Đạt 100% KPI
 
Story: