Brand: Sting (11/2014)

2015-07-27
- Chiến lược: Tạo ra cuộc thi ảnh về những chuyến du lịch phượt, từ đó khơi dậy đam mê cho những “đôi chân ưa xê dịch”  #toibutpha, “khám phá những giới hạn
của bản thân và có cơ hội nhận được giải thưởng lớn”
 
- Thực hiện: Chúng tôi đưa ra 2 chiến dịch để giới thiệu chương trình với những nội dung khác nhau theo chủ đề
 
- Kết quả: Vượt 62% KPI về số lượng chia sẻ và người dự thi 
 
- Story: